Zahraniční inspirace

Už dlouhodobě se řada světových měst snaží omezovat škodlivé dopady Airbnb & Co. na své obyvatele. Díky různým opatřením se v některých z nich podařilo snížit počet bytů, které jsou celé a celoročně určené pro krátkodobý nájem.

Hlavním problémem zůstává to, že Airbnb a jiné platformy často odmítají respektovat existující pravidla, a zvlášť odmítají povinné poskytování údajů o svých pronajímatelích.

V prosinci 2019 rozhodl evropský soud, že platformy jako Airbnb nemají žádnou odpovědnost prosazovat pravidla a poskytovat údaje, protože prý nejsou makléři nemovitosti, nýbrž informační služby.

Praha už oznámila, že se připojí k řadě evropských měst, která vyzývají Evropskou unii, aby přijala opatření proti Airbnb a jiným. Tlak by měla také vyvíjet česká vláda, která by mohla prosazovat lepší pravidla na evropském úrovni.

Druhým problémem je to, že Airbnb investuje velké částky do lobbingu místních a celostátních úřadů za své zájmy. V České republice to vypadá tak, že Ministerstvo financí stojí na straně Airbnb proti snahám hlavního města Praha podřídit Airbnb pravidlům o evidenci tržeb. Na evropské úrovni ukázala snahy o ovlivňování špičkových úředníků zpráva od Corporate Europe Observatory, která upozorňuje na nadměrnou moc korporací v EU.

Společnost se dokonce ani neváhá obrátit k soudům proti pravidlům uvedených demokraticky zvolenými institucemi, jak ukazují četné příklady ve Spojených Státech: https://www.wired.com/story/inside-airbnbs-guerrilla-war-against-local-governments/

Ve Spojených státech však neměla společnost štěstí a soudy ji opakovaně nutily poskytovat údaje v několika městech. Odpor Airbnb je pochopitelný, protože údaje ukazují na široké ignorování pravidel. Na základě rozhodnutí soudu musela společnost poskytnout údaje městu New York, které zjistilo, že až 72% všech nabídek ve městě byly nelegální: https://www.wired.com/2014/10/report-says-72-percent-airbnbs-new-york-rentals-illegal/

Tady jsou příklady pravidel v různých městech, kterými by se Praha mohla inspirovat:

Berlín

Od léta roku 2018 musí každý pronajímatel požádat o povolení za krátkodobý pronájem, které městský úřad může odmítnout, pokud vnímá, že to není ve společenském zájmu. Výjimkou je pronájem pokoje, pokud je pokoj menší než 49% celého bytu: na to potřebuje obyvatel jenom registrační číslo.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/zweckentfremdung_wohnraum/de/faq.shtml

Vlastní byt (kde je trvalé bydliště): úřad dá povolení, pokud to není proti společenskému zájmu (asi to znamená: pokud to není ve čtvrti, kde je bytová krize) a pokud to nezpochybňuje povahu bytu jako trvalého bydliště.

Byt / dům (přechodné bydliště): úřad dá povolení, pokud majitel nemá v Berlíně trvalé bydliště nebo jiné přechodné bydliště a pokud to není proti společenskému zájmu. Maximum: 90 dnů ročně.

Pokuta: do 500.000 eur.

Vývoj situace: v prosinci 2018 bylo ještě kolem 90% všech inzerátů na Airbnb bez čísla registrace / povolení, alespoň podle serveru rbb24.de. V srpnu 2019 podle Tagesspiegel stále kolem 85%. Zdá se, že město nemá dost lidí na řešení situace a Airbnb odmítá poskytovat údaje o přesných adresách nabízených bytů a domů.

Amsterdam

Od 1. ledna 2019 je Airbnb omezeno na 30 dnů ročně (dřív to bylo 60 dnů) a je potřeba se zaregistrovat. Je také omezen počet hostů na 4 osoby.

Jako odvetné opatření však přestal Airbnb pomáhat městu: už neomezuje automaticky počet dnů a už neposkytuje úřadům žádnou informaci.

Vývoj situace: stejně jako jinde mají úřady potíže s prosazováním práva, protože Airbnb nespolupracuje. Od 1. ledna 2020 by chtělo město zakázat Airbnb v některých centrálních čtvrtích.

Los Angeles

Od prosince 2018 je zde krátkodobý pronájem omezen na 120 dnů ročně. Pronajímatel může pronajímat jenom svoje trvalé bydliště (kde tráví minimálně 180 dnů ročně) a musí se zaregistrovat. Pronajímatel může dostávat pokuty, pokud se její/jeho hosti dopouštějí porušení zákonů jako například narušení nočního klidu.

Vývoj situace: Airbnb prý spolupracuje s městem pří zpracování systému sdílení údajů a město slíbilo, že nebude dávat pokuty do 1. listopada 2019. Airbnb žádá víc času.

https://www.latimes.com/california/story/2019-10-01/airbnb-short-term-rental-housing-enforcement-delay

New York

Od roku 2016 je zakázano pronajímat celý byt na dobu menší než 30 dnů. Zakázáno je i reklamování takových nabídek. Pronajímání pokoje je legální, ale jenom do dvou osob a ty osoby by měly mít přístup ke všem místnostem (aby se nepronajímalo několik pokojů).

Vývoj situace: jako všude mělo město potíže s prosazováním kvůli nedostatku informací. V květnu 2019 se dohodlo město s Airbnb, aby Airbnb poskytlo anonymizované údaje o 17.000 nabídkách a poskytlo celé informace, pokud se ukáže, že jednotliví pronajímatelé porušili zákon. V květnu 2019 rozhodl soud v prospěch města a přinutil Airbnb, aby poskytl celé informace o jednotlivých budovách, kde se má za to, že jde o nelegální pronajímání.

https://www.nytimes.com/2018/06/26/nyregion/illegal-airbnb-new-york-city-bill.html

San Francisco

Pronajímatel potřebuje povolení a může pronajímat celý byt, ve kterém má trvalé bydliště, maximálně na 90 dnů ročně. Pokoj může pronajímat bez omezení. Airbnb pomáhá městu vybírat turistickou daň na výši 14% (stejně jako v hotelech). Od roku 2017 je dohoda s platformami jako Airbnb, aby odstraňovaly ilegální nabídky (bez registračního čísla).

Vývoj situace: počet nabídek klesl z 10.000 na 2.500, ale úřad nestíhá zpracování požadavků, což pomáhá podvodníkům, protože pronajímatel může pronajímat během čekání na rozhodnutí o povolení, které trvá okolo 9 měsíců. Odmítnuto je okolo 45% požadavků.

https://www.nbcbayarea.com/news/local/San-Francisco-Unregistered-Vacation-Homes-Surge-Fraudulent-Short-Term-Rental-Applications-538513141.html

Londýn

Roční počet dnů na pronajímání je zde omezen na 90. Více dní je možné, pokud má pronajímatel povolení.

Paříž

Roční počet dnů na krátkodobé pronajímání celého bytu je omezen na 120 v centru města a pronajímatel se musí zaregistrovat. Nájemník, který chce pronajímat svůj byt na Airbnb, potřebuje povolení od majitele bytu.

Vývoj situace: Airbnb respektuje omezení počtu dnů, avšak nepomáhá městu při prosazování povinné registrace. Airbnb automaticky sbírá a předává městu turistickou daň. Město dává Airbnb milionové pokuty za každý inzerát bez registračního čísla, platforma se však dosud úspěšně brání před soudem, že by neměla odpovídat za dodržování pravidel.

V únoru 2019 mělo v Paříži Airbnb kolem 65.000 inzerátů, mezi nimiž je kolem 40% legální (s registračním číslem), alespoň podle rozhlasu France Inter. Stejný zdroj uvádí, že kolem 26.000 inzerátů zmizelo díky novým opatřením.

Nové pravidlo o zpřístupnění údajů od Airbnb: od 1. prosince 2019 musí platformy po žádosti úřadů poskytnout informace o:
1) přesné adrese ubytovaní
2) čísle povolení
3) počtu dní pronájmu.

Airbnb se tomu bude pravděpodobně bránit před evropským soudem.

https://www.village-justice.com/articles/votre-activite-illegale-sur-airbnb-sera-desormais-accessible-par-ville-paris,32841.html

Japonsko

Paušální závazek registrace, dodržování bezpečnostních podmínek a omezení ročního počtu dnů na 180. Platformy musí odstraňovat nelegální nabídky samy. Každé město může uvést svoje podmínky. Například v Kyoto je krátkodobé pronajímání omezeno na dobu mezi 15. lednem a 15. březnem (doba s nejnižším počtem turistů).

Madrid

Zvláštní pravidlo ohledně bytů, které se pronajímají turistami víc než 90 dnů ročně: musí prosit o povolení a musí mít vlastní vchod (což už znemožňuje možnost Airbnb bytů). Airbnb byty jsou zaregistrované stejně jako Bed & Breakfasts.

https://www.citylab.com/life/2019/04/madrid-airbnb-apartment-vacation-rental-law-almendra-central/586291/

Barcelona

Roční počet dnů na krátkodobé pronajímání celého bytu je omezen na 31.

Od roku 2010 byla povinnost pro pronajímately kratkodobých bytů zaregistrovat se. V roce 2014 přestaly místní úřady vydávat nová povolení, ale Airbnb to ignoruje. Pronajímatel musí registrovat každého hosta na online platformě města. Krátkodobý pronájem je vnímán jako podnik a musí platit VAT a sbírat turistickou daň. Byty na krátkodobý pronájem mají nejvyšší majetkovou daň.

Vývoj situace: v roce 2016 bylo podle městských úřadů asi 40% ze 16.000 inzerátů na Airbnb ilegální. Boj proti nim byl složité, protože Airbnb odmítlo poskytovat údaje.

V květnu 2018 přinutilo město platformu, aby odstranila 2.500 inzerátů. V červnu 2018 se dohodlo město s Airbnb, aby mu platforma poskytovala údaje o inzerátech. Podle The New Yorker není však situace pod kontrolou, protože se mnozí vyhýbají pravidlům tím, že používají neomezenou možnost pronajímat pokoje. Vznikají celé byty, které jsou de facto hostely, protože každý pokoj má vlastní klíč a na Airbnb se pronajímá zvlášť.

V únoru 2020 Barcelona poslala ultimátum platformám včetně Airbnb, protože dosud nerespektují pravidlo, podle kterého musí každý inzerát mít registrační číslo. Dále je velký počet nelegálních nabídek.